Ceník služeb

Jednorázově Ukázková jedna hodina tréninku. 650,-
Balík Deset hodin tréninků včetně stravovacího a tréninkového plánu . 6000,-
Cvičení ve dvou
Jednorázově Ukázková jedna hodina tréninku. 800,-
Balík Deset hodin tréninků včetně stravovacího a tréninkového plánu. 7500,-